domingo, 2 de junio de 2013

FILLOA JAZZ CLUB

Last 22nd of May Rafa Pasadas took some really cool pictures at Filloa. Enjoy them!...
O pasado 22 de maio Rafa Pasadas fixo unhas fotos moi chulas no Filloa. Disfrutádeas!...


First Piece/Primeiro Tema
Tonho Otero-Marcos Pin

Xose Miguélez-Luís Miranda-Pablo Castanho-Tonho Otero-Marcos Pin

Xose Miguélez


Xose Miguélez-Javier Pereiro"GDJazz"

Nice Soloing by Tonho/Bos Solos de Toño
Pablo Castanho

Manolo Gutiérrez-Xose Miguélez

There we go!/Imos!

mmm...a wrong note?!!!


Xacobe Martinez-GDJazz

Pablo is cooking!The whole bunch/ A Familia

Solo by Xose/ Solo de Xose

Toño Otero

Manolo Gutiérrez SMILING!!!/ Manolo Gutiérrez SORRINDO!!!

What?!


YEAH!!!...


No hay comentarios:

Publicar un comentario