viernes, 7 de junio de 2013

IMPROVING TEMPO

AN EXCELLENT EXERCISE BY EEF ALBERS
Eef is a dutch guitarist of great talent and musicality.
As student, at Koninklijk Conservatorium, I was really lucky having him as one of my teachers then and as friend now.
His exercises were always full of creativity and effectiveness, in a way, revealing.
One of my favorites is this one, to improve time and achieve bigger creativity:

YOU NEED:
1 Metronome
1 or several sheets of paper.
1 Pencil

EXERCISE:
1st  Set the metronome to a comfortable tempo.  (between 60-80 bpm)
2nd  With your left hand, if right-handed, or right one, if left-handed, tap the tempo along with the metronome.
3rd  Hold your pencil, while taping with your other hand, and just, on paper, write down, sketch, draw... 
4th As you improve, set the tempo higher or lower at your metronome, there´s no limit.

You´ll need few practice sessions to realize how much you improved...and, who knows, maybe you just end up being a Picasso or Cervantes...better cat granted!!!

UN EXCELENTE EXERCICIO DE EEF ALBERS

Eef é un guitarrista holandés de enorme talento e musicalidade.
De estudiante, no Koninklijk Conservatorium, tiven a gran sorte de contar con él coma un dos meus mestres e agora, amigo.
Os seus exercícios sempre estiveron cheos de creatividade e efectividade, en certa maneira, reveladores.
Un dos meus favoritos é este, para meiorar  tempo e desenrolar unha maior creatividade:

PRECISAS:
1 Metrónomo
1 ou vários papeis (fólios)
1 Lápiz

EXERCICIO:
1º Pon o metrónomo a unha velocidade cómoda (entre 60-80 bpm)
2º Coa man esquerda, si es diestro, ou dereita, si es zurdo, leva o tempo do metrónomo.
3º Co lápiz na outra man, ao mesmo tempo que levas o tempo na esquerda, sobre o fólio, escribe, pinta, debuxa...
4º A medida que te vaias sentindo cómodo nun tempo sube ou baixa este, non hai límite.

En poucas sesións de práctica notarás a diferencia...e quen sabe, igual acabas sendo un Picasso ou un Cervantes...meior músico seguro!!!.

 No hay comentarios:

Publicar un comentario