sábado, 27 de julio de 2013

HEART STRINGS by Milt Jackson

So this week good friend of mine and better alto player, Pablo Castanho, called this piece for a gig.  After learning it I couldn´t help transcribing it. Really beautiful one!

Esta semana meu bo amigo e meior saxofonista alto, Pablo Castanho, quixo tocar esta peza nun bolo.
Despois de aprendela non puiden evitar escribila. Realmente chula!

Click on image to download pdf file

by Marcos

No hay comentarios:

Publicar un comentario